?
Stačí zadať Vašu presnú adresu a zvolit satelit (23,5 ASTRA --> Skylink)
Kliknutím určíte presnú pozíciu stožiara kde má byť umiestnený satelit.
Po prepočítaní budete mať jednoduchšiu predstavu o tom či je u Vás možný signál.
Pre ďalšie informácie kontaktujte Prosperon.